Det trengst miljøterapeutar på alle skular. SV vil ha fleire yrkesgrupper inn i skulen, herunder fleire miljøterapeutar, skulehelsesjukepleiarar og skulepsykologar.