KrF mener vi må sikre elevene et trygt og godt skolemiljø og derfor må vi styrke skolehelsetjenesten. Når skolene ser behov for det, må de også ha rom for å ansette også andre relevante yrkesgrupper slik som miljøterapeuter og skolepsykologer. Vi ønsker ikke å arbeide for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen, men vi ser behovet for at flere yrkesgrupper bør inn i skolen.