Rødt vil jobbe for at alle skoler må settes i stand til å ivareta et skolemiljø fritt fra rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling, mobbing, seksuell trakassering og overgrep. En miljøterapeuat vil være viktig i dette arbeidet. I Rødts arbeidsprogram står det at skolene må ta i bruk flere yrkesgrupper for å gi elevene et godt tilbud, for eksempel spesialpedagoger, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og helsepersonell. Ønsker dere mer utfyllende svar finnes dette i Rødts arbeidsprogram under kapittel 7.