MDG jobber for å styrke miljøterapauters rolle og øke antallet miljøterapeuter i skolen som kan bidra til et bedre skolemiljø, hindre mobbing osv. men vi har ikke vedtatt konkret lovfesting av krav.