KrF mener vi må sikre elevene et trygt og godt skolemiljø og vi må derfor styrke skolehelsetjenesten. Ved behov må skolene også ha rom for å ansette også andre relevante yrkesgrupper slik som miljøterapeuter og skolepsykologer. Vi ønsker ikke å arbeide for en lovfesting av miljøterapeuter i skolen, men ser behovet for at flere yrkesgrupper bør inn i skolen.