Rødt har programfestet at vi vil jobbe for at skolene tar i bruk flere yrkesgrupper for å gi elevene et godt tilbud, for eksempel spesialpedagoger, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere og helsepersonell. Lovfesting av miljøterapeuter kan være en måte å få til dette på.