MDG jobber for å styrke miljøterapauters rolle og jeg vil øke antallet miljøterapeuter i skolen som blant annet kan bidra til et bedre skolemiljø og for å hindre mobbing. Vi har ikke vedtatt konkret lovfesting av krav.