Lovfesting har framleis ikkje blitt tatt stilling til. Men eg er rimeleg stolt av eg i samarbeid med 2. kandidat og FO-tillitsvald Marie-Helene Hollevik Brandsdal har fremja det som forslag og spelt det inn. Så er vi glad for at vi har fått inn i programmet at vi vil legge betre til rette for at kommunane skal kunne tilsette fleire miljøarbeidarar og miljøterapeutar på skulane for å styrke læringsmiljøet. I vårt budsjettalternativ for 2021 føreslo vi å finansiere 100 nye miljøarbeidarar på skular med særskild læringsmiljøutfordringar. Vi treng eit sterkt lag rundt elevane.