Fleire miljøterapeutar er bra for skulen, men det er viktig at den einskilde kommune og skule har fridom til å organisere dette på ein god måte tilpassa lokale tilhøve. Vi ønskjer difor ikkje å overstyre kommunene på dette eller andre område, men Venstre vil på alle nivå arbeide for å bruke miljøarbeidarar for å betre skulemiljøet.