Jeg har tillit til at kommunene og fylkeskommunene vurderer om det er behov for å ansette miljøterapeuter. Det er en del av det lokale selvstyret og ikke noe jeg ønsker å lovfeste.