SV vil styrke rådgivingstensta og sikre fleire miljøterapeutar, skulehelsesjukepleiarar, og skulepsykolger i skulen.Både elever og lørarar skal kjenne seg trygge og ivaretekne på skulen. Dei som er fagutdanna miljøtereapeutar, oftast vernepåleiarar, sosionomer og barnevernspedagoger, er ein ressurs i møte med elevane og spler ei viktig rolle i det forebyggande arbeidet. For at alle skal ha det bra, bli sett og høyrt og verte motivert for å gjennimflre skulegang, trengst det miljøterapeutar på alle skular. Å forebygge problem er mykje betre og rimelegare ,enn å reparere skader etter problem har oppstått.