Nei, men miljøterapeuter og andre relevante yrkesgrupper kan vere viktig for å sikre skolene å sikre elever et trygt og godt skolemiljø. KrF ønsker at skolene skal ha muligheten til å velge ansettelse av miljøterepeuter og/eller andre yrkesgrupper etter behov.