Senterpartiet ønsker å legge til rette for tverrfaglig kompetanse i skolen. Samtidig mener vi det er viktig at overordnet politikk ikke skal begrense handlingsrommet til hver enkelt skole. Denne diskusjonen vil tas i forbindelse med behandling av vårt stortingsprogram i juni, men vi mener det aller viktigste er at skolene får et stort nok økonomisk handlingsrom til å kunne styrke tverrfaglig bemanning, så kan hver enkelt skole selv skal få bestemme hvor støtet settes inn. Her vil det å styrke økonomien til kommunene og fylket være en sentral del, for dessverre ser vi at stadig flere kommuner går med netto negativt driftsresultat under denne regjeringen.