SV vil styrke rådgivningstjenesten og sikre flere miljøterapeuter, skolehelsesykepleiere og skolepsykologer i skolen. Både elever og lærere skal føle seg trygge og ivaretatt på skolen. De som er fagutdannede miljøterapeuter, oftest vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger, er en ressurs i møte med elevene og spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. For at alle skal ha det bra, bli sett og hørt og få et bedre grunnlag for å gjennomføre skolen, trengs det miljøterapeuter på alle skoler.