MDG vil styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten. Det må inkludere et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. Det er for lite samsnakking mellom de stedene barn og unge henvender seg når de trenger hjelp - derfor vil vi ha etablere bedre systemer for samhandling mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene. Skolehelsetjenesten blir ikke bedre om vi ikke prioriterer penger til det, og det vil MDG. Vi vil øke kompetansen på psykisk helse i de ulike tjenesteinstansene, inkludert kompetansen på rus i helsestasjonene og i skolehelsen.