Vi ser at flere miljøterapeuter er bra for skolen og ønsker dette. Det varierer imidlertid hva som er behovet på den enkelte skole og kommune. Vi ønsker derfor ikke å overstyre kommunene på dette området, men anbefaler at de bruker miljøarbeidere for å bedre skolemiljøet.