Senterpartiet mener det er et stort behov for et større tverrfaglig lag rundt eleven, blant annet med miljøterapeuter, helsesykepleiere og andre yrkesgrupper som kan støtte elvene med utfordringer som ikke er av direkte faglig karakter, men som påvirker både læring, motivasjon og livskvalitet. En forutsetning for å få til dette, er å gi kommunene tilstrekkelig økonomisk evne og -frihet til å ansette miljøterapeuter i skolen.