Foto: Sunniva Roumimper
Foto: Sunniva Roumimper

Jeg må på vegne av FO studentene og forhåpentlighvis hele kongressen begynne med å takke for det utrolig viktige bidraget vi fikk før pausen ! Jeg er her på vegne av FO-Studentene, og som dere vet........ så er vi nettopp studenter. Noen ser på oss som uerfarne, mens andre ser oss dyktige til å studere, reflektere og se begge sider av en sak før vi danner oss en mening. FO-Studentene representerer studenter fra alle de fire profesjonsutdanningene, samtlige av disse utdanningene er representert i vår delegasjon, noe vi er stolte av. Vi i FO studentene studerer NÅ forskjellige profesjonsfag og er ikke ute etter å svekke noen av disse - snarere tvert imot. Vi jobber aktivt for å løfte hverandre opp, og styrke hverandres profesjon i fellesskap. - Senest på FO-Studentenes Årsmøte var det en vernepleier som gikk på talerstolen for å løfte spørsmålet om å ivareta velferdsviterne i FO-Studentenes vedtekter. Vi jobber for hverandre og står samlet i profesjonsbevaringen. Men vi ser viktigheten i å ha en felles stemme utad fra Fellesorganisasjonen - og at det vil gi oss nettopp trygghet Kanskje har vi også noe å lære av de forbundene som står oss nærmest. De organiserer mange flere yrkesgrupper, men klarer fortsatt å være EN stemme. Det betyr ikke at de ikke støtter hverandres ulikheter. - I Fagforbundet streiker bussjåførene for frisørene! Jeg vil oppsummere med å sitere Norman Mailer (hentet fra Gode fagfolk vokser): - One must grow or forever pay the price of remaining the same