Tone FaugliTone Faugli, nestleder, innledet debatten  fredag formiddag. Hun la blant annet vekt på at det trengs en endring i organisasjonsstrukturen for å bli tydeligere og tryggere. Disse delegatene mener at en endring i organisasjonsstrukturen vil føre til at FO vil framstå tydeligere overfor omverdenen og internt. En ny organisering vil styrke profesjonspolitikken ved at den integreres i det organisasjonsleddet som har mest makt; landsstyret, sa Tone Faugli blant annet. Nyorganiseringen vil blant annet bety at dagens seksjonsråd gjøres om til profesjonsråd.
Disse velges av landsstyret, og ikke (som idag) av kongressen.

Ellen GalaasenEllen Galaasen, AU-medlem og leder for seksjonsrådet for barnevernspedagoger, er av dem som kjemper for å bevare dagens organisasjonsstruktur med seksjonsråd. Disse delegatene argumenterer blant annet for at seksjonenes påvirkning best sikres gjennom autonomi. De frykter en utvanning av den rendyrkede profesjonspolitikken, og er bekymret for det sentrale profesjonspolitiske arbeidet.

Følg debattene på FO-kongressen direkte her.  Det legges opp til kveldsmøte i dag.

Les mer i Fontene

Les mer om prøvevoteringen

 

Foto: Sunniva Roumimper