Mimmi Kvisvik (Buskerud/Telemark) er sosionom, og har ledet Fellesorganisasjonen (FO) siden 2012. Nestleder i FO siden 2006. Tone Faugli (Akershus) er vernepleier, og har vært nestleder siden 2013. Har hatt en lang rekke verv i FO siden studenttiden.

Kathrine Haugland Martinsen (Oslo) er 41 år, og utdannet sosionom. Hun har arbeidet i Batteriet og i Fagutviklingsheten i Kirkens Bymisjon i Oslo. Martinsen har også jobbet med barnevern ved familiesenter og sosialkontor. Har også vært ansatt som fagkonsulent ved forbundskontoret i FO.

Kathrine Haugland Martinsen (s), Irmelin Sangolt Tjelflaat (b) og Marianne Solberg Johnsen (v) er nye i FOs arbeidsutvalg. (Foto: Sunniva Roumimper).

Kathrine Haugland Martinsen (s), Irmelin Sangolt Tjelflaat (b) og Marianne Solberg Johnsen (v) er nye i FOs arbeidsutvalg. (Foto: Sunniva Roumimper).

Marianne Solberg Johnsen (Buskerud) er 38 år, utdannet vernepleier. Hun har arbeidet som miljøterapeut ved psykiatrisk avdeling og DPS. Johnsen har hatt diverse lederstillinger ved Kongsberg DPS. Diverse verv lokalt og på fylkesplan. Hun har vært medlem av kvinnepolitisk utvalg i FO siden 2010.

Irmelin Sangolt Tjelflaat (Rogaland) er 48 år, og utdannet barnevernspedagog. Har jobbet som miljøterapeut og senere familieterapeut i barnepsykiatrien. Tjelflaat har også jobbet i MST i Stavanger. Heltidstillitsvalgt Bufetat Vest fra 2013. Diverse tillitsverv lokalt og på fylkesplan.