Valgkomiteen er hjemlet i vedtektene § 11.6.2 

Medlemmer til Valgkomitè FO Vestland ble valgt på årsmøte 9.mars 2022 for årsmøteperioden 2022-2024.
Her finner du mandat for komiteen. (PDF, 68KB)

Komiteen legger frem en Beretning for årsmøte som er anethvert år. Her finner du

Beretning fra Valgkomiteen

epost: valgkomite@vestland.fo.no

Leder Marianne Gåserud

 

Gåserud Marianne Leder 41690623
Haugen Inger Johanne Medlem 95242594
Mikalsen Ole Medlem 48038150
Grahl-Madsen Vivian L. Medlem 92010298
Ryssdal Hanne Synøve Medlem 97716679
Mulehamn Ann Renate Medlem 47977878