alle delegatene

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer flere enn 35.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og er LOs raskest voksende forbund. Fra Vestfold og Telemark fylke stiller 11 delegater og 2 landsstyrerepresentanter på landsmøte til FO.   

Landsmøte som starter onsdag 15. november, markerer FOs 30 års-jubileum som fagforeningen for sosialarbeidere. De tre hovedsakene sosialpolitikk, grønt sosialt arbeid og yrkesetikk vil preger åpningsdagen av landsmøtet. De neste dagene skal ny sosialpolitikk formes, i en tid med stadig flere sosiale problemer, og nest siste dag så skal ny forbundsledelse velges.Arbeidsmøte

FOs medlemmer står opp for trygghet i velferdstatens førstelinje hver eneste dag. Helt avgjørende er det da for organisasjonen å kjempe for at det er ressurser nok til at medlemmene kan få gjort jobben sin. FO er både en fagforening og et profesjonsforbund. Det betyr både at fokuset er å kjempe for at medlemmene skal få bedre arbeids- og lønnsvilkår og at medlemmenes profesjonsfaglige interesser ivaretas. I tillegg jobber vi politisk for at velferdsstaten skal ha rom for alle.

Det er en slagkraftig delegasjon fra Vestfold og Telemark som stiller på landsmøte til FO. Vedtakene som blir gjort her spiller også en rolle for hvordan den lokale sosialpolitikken blir. Landsmøte til FO, som avholdes hvert fjerde år, er derfor en svært viktig arena for politikkutforming. Flere tiltak som først har blitt foreslått på FOs landsmøte, har blitt nasjonal politikk de senere årene. FO har fått en sterkere rolle i samfunnsdebatten på grunn av pandemien, dyrtid og økende fattigdom.

  Vår delegasjon er opptatt av å vise hvor avhengige samfunnet er av sosialarbeiderens fagkompetanse. Det handler om å synliggjøre den sentrale rollen som en sosialarbeider har i det norske samfunnet.

Delegatsamling

Delegatene har brukt mye tid på å sette seg inn i saker og vi er nå veldig klare for landsmøte i Oslo. Vi vil påvirke til en bedre politikk, som skal gjøre det bedre for våre medlemmer, og brukerne vi er til for.  

 

 

Du kan lese mer om FOs landsmøte her:
https://www.fo.no/landsmote/

Programmet for dagene ligger her:
https://www.fo.no/lm23/program/