FO-Studentene

Sentralstyret (SST) er den sentralt valgte ledelsen i FO-Studentene, og velges for ett år av gangen i frivillig verv. SST arbeider med lokallagene om å fremme FO-Studentene nasjonalt og inn mot FO som organisasjon. Nåværende valgperiode strekker seg til årsmøtet som avholdes innen utgangen av april 2025.

SST består av 7 personer. Leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig og de fire profesjonsmedlemmene. Hvert medlem har ansvar for å følge opp lokallag og andre oppgaver som er spesifikke for sin rolle. SST møtes minst 7 ganger i året. I tillegg kan det komme nasjonale arrangementer for tillitsvalgte som f.eks. LOs student- og ungdomskonferanse.

Arbeidsoppgaver som kommunikasjonsansvarlig:

  • Følge opp lokallag du har ansvaret for
  • Ha hovedansvar for å utarbeide og følge kommunikasjonsstrategien til FO-Studentene og FO som organisasjon
  • Ha hovedansvaret for posting og innhold i sosiale medier.
  • Dokumentere arbeidet til FO-Studentene og SST

Som kommunikasjonsansvarlig er det ikke forventet at du er en ekspert i faget, men at du har interesse og et ønske om å lære mer om hvordan vi sammen kan vise frem organisasjonen vår på en god måte.

Som medlem av SST vil du i tillegg ha disse arbeidsoppgavene:

  • Representere FO-Studentene utad
  • Disponere vedtatte budsjett
  • Ta seg av løpende saker
  • Arrangere nasjonale arrangementer for studentmedlemmer
  • Arrangere årsmøte

Hvordan søker du?

Send en søknad hvor du forteller litt om deg selv, din bakgrunn og hva du tenker du kan bidra med inn i stillingen. Søkere må være medlem i FO-Studentene. Søknaden sendes til studentrådgiver Didrik Leganger på didrik@fo.no. Søknadsfristen er 26.03.2024, kl 23.59.

Spørsmål om stillingen kan sendes enten til didrik@fo.no eller til leder for FO-Studentene Oda Gravdal Ulriksen på leder@fostudentene.no.