• 2023: Trondheim – St. Olavs hospital 
  • 2024: Oslo – OUS 
  • 2025: Stavanger – SUS 
  • 2026: Bergen – HUS 
  • 2027: Tromsø – UNN 
  • 2028: Oslo – Diakonhjemmet, Lovisenberg og Martina Hansens hospital 
  • 2029: Nordlandssykehuset 
  • 2030: Oslo – A-hus 
  • 2031: Oslo – Sunnås 
  • 2032: Vestre Viken 
  • 2033: Kristiansand – Sørlandet sykehus 

 

Dersom du har spørsmål knyttet til det å arrangere konferanser kan du kontakte 

Andreas Kikvik, seniorrådgiver: andreas@fo.no