Innspill til Barne- og familiedepartementet om tillitsreformpiloter

FO mener at «Grunnmodellen» som i dag er innført som hjelpetiltak i 10 barnevernstjenester er en samskapingsmodell som det kan bygges videre på. En eller flere av disse barneverntjenestene kan velges ut som pilot. Denne modellen kan også overføres til det statlige barnevernet.

I dag finnes det ingen samlet oversikt over rapporteringskrav i barnevernstjenestene. Det har heller ikke vært en grundig gjennomgang av hvilke rapporterings- og dokumentasjonskrav som er overflødige og dermed bør fjernes. Vi mener derfor at en gjennomgang av rapporteringskravene er nødvendig som del av tillitsreform i barnevernet. Dette bør gjøres i samarbeid mellom leder, tillitsvalgte, brukere av tjenestene og aktuelle samarbeidspartnere.

Les FOs innspill til Barne- og familiedepartementet her.  (PDF, 96KB)