Ved å fremme faglighet, tid og tillit. Vi må øke bemanningen med hele og faste stillinger i offentlig sektor. I tillegg trengs stedlig ledelse og avvikling av kommersiell drift, målstyring og bestiller-utfører-modeller. Vi trenger styringsmodeller som egner seg til offentlig velferd og medbestemmelse på den enkelte arbeidsplass.