Jeg tror faste og hele stillinger er en viktig forutsetning for en slik reform, og vil jobbe for at fine ord om tillit faktisk følges av både økte budsjetter og sterkere rettigheter for de ansatte.