Rødt ønsker mer politisk og faglig styring av offentlig sektor og vil avvikle New Public management eller tilsvarende markedsløsninger. Vi må bort fra målstyring hvor penger er det viktigste kriteriet, og heller legge større vekt på faglighet og kvalitet i tjenestene. Flere avgjørelser må tas på lavere nivå i organisasjonene. Da må avdelinger og virksomheter ha ressurser, tid og kompetanse til nettopp dette.
Personlig mener jeg også at avstanden mellom øverste leder og ansatte i miljø i mange offentlige seksjoner og etater er for stor. Mer tillitsbasert ledelse må også bety kortere vei fra øverste til laveste nivå i f.eks. kommunen. I tillegg må det offentlige bli flinkere på å bruke egen kompetanse fremfor eksterne konsulenter. Flere tjenester og områder i egenregi gir også mindre behov for kontrollering. Det er ikke mulig å gjennomføre tillitsreform med stort innslag av private aktører.