Tiden er overmoden for å avvikle New Public Management, markedstenkning i offentlig sektor.

Nye organisasjons- og ledelsesmodeller har ført til økt detaljstyring og kontroll av de ansatte - ofte til rene mistillitsregimer. Rødt vil støtte enhver kamp for å endre maktforholdene på arbeidsplasser slik at mistillitsregimer kan avvikles og erstattes med tillitsreformer.