MDG vil gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor, på samme måte som vi nå gjør i Oslo kommune. Da må vi blant annet redusere unødvendige kontroll- og målekrav, investere i utvikling av egne ansatte og ledere framfor innleide konsulenter, og samtidig begrense kommersialisering, konkurranseutsetting og oppsplitting av offentlige tjenester.

De siste årene har regjeringen hvert år foretatt såkalte ABE-kutt (Avbyråkratisering og effektivisering). Dette er i realiten et kutt i tilbudet som virksomhetene selv må finne ut av hvordan de skal ta. MDG går i mot ABE-kutt.