Markedsprinsipper er ikke løsningen for offentlig sektor. Velferdsstaten må bygges videre på fellesskap, solidaritet, sosial rettferdighet og tillit. SV går derfor i bresjen for en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd. Faglighet skal være styrende, ikke detalj- og målstyring ovenfra. Ansatte må få tillit, tid og frihet til å gjøre jobben sin, og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, fremfor kutt i bemanning og mer skjemavelde og kontroll. Det er innbyggernes behov som må være bestemmende for velferd, ikke hva som lønner seg. For SV gjelder denne reformen alle nivåer i den norske velferdsstaten, nasjonalt og lokalt.