En mer åpen og transparent offentlig sektor med nok ressurser til å gjennomføre oppgavene.