Arbeiderpartiet vil i tett samarbeid med brukerorganisasjonene, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter gjennomgå hvordan vi kan avvikle unødvendige byråkratiske kontrollregimer slik at vi kan sikre en styring av sektoren basert på tillit, åpenhet og samarbeid.