Ved å gi tillit til de som viser at de er tillit verdig, men dette styres i stor grad av lokale politikere.