Det må bli slutt på offentlig sektor styres etter markedsprinsipper. SV mener velferdsstaten må bygges videre på fellesskap, solidaritet, sosial rettferdighet og tillit. SV går derfor i bresjen for en bred tillitsreform der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd. Faglighet skal være styrende, ikke detalj- og målstyring ovenfra. Ansatte må få tillit, tid og frihet til å gjøre jobben sin, og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, fremfor kutt i bemanning og mer skjemavelde og kontroll. Innbyggernes behov må være bestemmende for velferd, ikke hva som lønner seg. Reformen gjelder alle nivåer i den norske velferdsstaten, nasjonalt og lokalt.