Sv vil jobbe for en tillitsreform hvor de ansatte får bruke sin kompetanse til å utvikle kvaliteten i tjenestene og får anledning til å utøve sitt faglige skjønn. Hvor tjenestene styres av brukernes behov og ikke av tidsstyrte vedtak.