Det viktigste vi kan gjøre er å avvikle New Public Management som styringsmodell og gradvis jobbe inn en styringsform der vi lytter mer til ansatte og innbyggere og tenker mer helhetlig. Rødt vil avvikle mistillitsregimet som kommer i kjølvannet av NPM-tankegang og erstatte det med tillitsreformer. En viktig del av en slik tillitsreform er også å bedre arbeidsforholdene til de ansatte, blant annet med bedre grunnbemanning og mer heltid.