Først og fremst må man bort fra at offentlig sektor styres av markedsprinsipper. Velferdsstaten må bygges videre på felleskap, solidaritet, rettferdighet og tillitt. SV går inn for en bred tillitsreform hvor faglighet og brukermedvirkning skal være styrende. Eb reform må gjelde alle nivåer, både lokalt og nasjonalt.