Det viktigste vi kan gjøre er å avvikle new public management som styringsmodell og gradvis jobbe inn en styringsform der vi lytter mer til ansatte og innbyggere og tenker mer helhetlig. I dag er det i blant annet krevende å satse på forebyggende tiltak, fordi offentlig sektor er organisert som om ulike sektorer skal konkurrere med hverandre om å drive for minst mulig penger. Rødt ønsker heller å ha en offentlig sektor der det er mulig å tenke langsiktig, der ulike sektorområder samarbeider på tvers, og der ansatte har tid og tillitt til å gjøre jobben sin. På sykehusområdet vil dette innebære å avvikle helseforetaksmodellen og erstatte den med en forvaltningsmodell. I kommunene og fylkeskommunene handler dette om å fokusere mindre på økonomiske resultater og mer på velferd for innbyggerne og trivsel og gode arbeidsforhold for ansatte. En viktig del av en slik stillitsreform er også å bedre arbeidsforholdene til de ansatte, blant annet med bedre grunnbemanning og mer heltid.