Vi ønsker politisk styring av offentlig sektor, i godt samarbeid med de tillitsvalgte og avvikle New Public Management som styringsform. Offentlig sektor skal ikke styres som butikk hvor bunnlinja er viktigere enn tjenestene som leveres eller arbeidsvilkårene til de ansatte. Faste og hele stillinger, økt grunnbemanning, en forutsigbar rammestyring og tillit til de ansatte som jobber i virksomhetene er avgjørende for å styrke offentlig sektor.