I SAMARBEID FINNE OMRÅDER SOM KAN FJERNES OG GJØRES ENKLERE NÅR DET GJELDER RAPPORTERING OG KONTROLL OG HA EN STYRING BASERT PÅ TILLIT OG SAMARBEID.