Heldigvis har offentlig sektor høy tillit i Norge, men det kan selvsagt bli bedre. Vi ønsker å arbeide for at flere skal få faste stillinger og større stillingsbrøker, men vi vil ikke hindre at kommunene skal gjøre de beste økonomiske valgene ved innkjøp eller ved innhenting av kompetanse de sjelden har behov for. Noen ganger er det faktisk klokt å benytte innleide konsulenter fremfor at alle kommuner skal besitte spisskompetanse på alt. Hvorvidt vi vil bidra til en tillitsreform vil derfor avhenge av innholdet i reformen. Fremskrittspartiet ønsker primært å flytte mer makt og innflytelse bort fra byråkratiet til den enkelte borger.