Jeg vil jobbe for å gjennomføre en reform som avvikler New Public Management som styringsform i offentlig sektor. De ansatte må få tid og tillit til å gjøre sine jobber og vi må satse på samarbeid og utvikling. Målet skal være å utvikle best mulig velferd for innbyggerne og gode arbeidsforhold for de ansatte.