Marknadsstyringa og dei rigide kontrollsystema i offentleg sektor må bli erstatta med tid, tillit og nok folk på jobb. Tilsette må få handlingsrom til å utøva profesjonelt skjønn, og alle innbyggarar skal bli møtt med respekt av velferdsstaten. Då må skjemaveldet og anbodsregimet vekk.