Rødt ønsker en tillitsreform i offentlig sektor. En slik reform begynner med å avvikle de flate kuttene i offentlig sektor (den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen). Men det handler også om å styrke de kommunale tjenestene (som sjeldnere er rammet av ABE-reformen siden de ikke er statlige). Da handler det om å sikre god nok kommuneøkonomi, og å ha tillit til de ansatte i for eksempel hjemmebaserte tjenester slik at de får tid til å gjøre jobben sin skikkelig, og samtidig sørge for at de som får hjelp må forholde seg til færrest mulig personer.