Her er det viktig at vi samarbeida tett med brukarorganisasjonane, tillitsvalde og leiing i alle store offentlege verksemder slik at vi kan finne ut kva som er nødvendig og unødvendig av dei byråkratiske kontrollregima. Det viktige er at vi får sikra ei styring av sektoren som er basert på tillit, openheit og samarbeid.