SV vil ha ei tillitsreform i offentleg sektor. Eit utvida partssamarbeid som metode er sentralt for å få til ein tillitsreform. Det må bli slutt på at offentleg sektor vert styrt etter marknadsprinsipp. Velferdsstaten må byggjast vidare på fellesskap, solidaritet, sosial rettferd og tillit.