KrF vi bidra til å få gjennomført en tillitsreform i helse-og omsorgtjenestene, det målstyring og rapportering begrenses.