Vi i Senterpartiet vil gjennomføre et tillitsløft i statlig sektor med sikte på å redusere det stadige fokuset på mål- og resultatstyring og gi mer handlingsrom i førstelinjen. Dette må gjennomføres i nært samarbeid med de ansatte og organiseres gjennom et trepartssamarbeid. Vi trenger alle hendene vi kan få i fremtiden, da må mer tid gå til tjenesteproduksjon istedenfor administrasjon.