Det må inn i regjeringsforhandlingene og evt løftes i Stortinget. New Public Management har altfor stor plass i offentlig sektor.